יום שני, 1 במרץ 2010

נופים-באר טוביה


לכל כיתה [פרט לא'] היה מפגש בחדר מחשבים שם פעלו בפעילויות מתוקשבות, ובנוסף לכך הוקדש שיעור חברה לפעילות לא מתוקשבת ולדיון עם התלמידים סביב סוגיות אתיות ברשת.
הדגש בכיתות ג-ה היה 'בריונות ברשת', בעיקר עורר התרגשות הסרטון  'צ'אט ללא רחמים'. מסתבר שהוא רלוונטי מאד בחיי החברה של הילדים. דבר מוצלח נוסף שעשינו בכתות ה-ו: השתמשנו במשחק "מה במשבצת" כבסיס לשיחה על אסור ומותר ברשת. השיחה התנהלה תוך כדי הקרנת המשחק על הלוח. היית ההשתתפות רבה.
בכתות ה-ו הוזמן השוטר הקהילתי שהעביר את המצגת המשטרתית.

רקפת בצלאל-רכזת תקשוב

יום שני, 1 במרץ 2010

נופים-באר טוביה


לכל כיתה [פרט לא'] היה מפגש בחדר מחשבים שם פעלו בפעילויות מתוקשבות, ובנוסף לכך הוקדש שיעור חברה לפעילות לא מתוקשבת ולדיון עם התלמידים סביב סוגיות אתיות ברשת.
הדגש בכיתות ג-ה היה 'בריונות ברשת', בעיקר עורר התרגשות הסרטון  'צ'אט ללא רחמים'. מסתבר שהוא רלוונטי מאד בחיי החברה של הילדים. דבר מוצלח נוסף שעשינו בכתות ה-ו: השתמשנו במשחק "מה במשבצת" כבסיס לשיחה על אסור ומותר ברשת. השיחה התנהלה תוך כדי הקרנת המשחק על הלוח. היית ההשתתפות רבה.
בכתות ה-ו הוזמן השוטר הקהילתי שהעביר את המצגת המשטרתית.

רקפת בצלאל-רכזת תקשוב