יום שני, 1 במרץ 2010

קשת-אשדוד


במהלך שבוע אינטרנט בטוח התקיימו פעילויות בכל הכיתות: מ-א' ועד ו'.
כל הפעילויות הוכנו ותוכננו על-ידי רכזת תקשוב ויועצת ביה"ס. אתר ביה"ס עודכן  בהתאם.
נבנתה מערכת מיוחדת לשבוע זה: כיתות ג' – ו' נכנסו למעבדת מחשבים לשיעור בן שעתיים עם מחנכת הכיתה. בנוסף בכל הכיתות הועברה פעילות בת שעתיים ע"י המחנכת (בכיתת אם).
במהלך הפעילויות התלמידים צפו במצגות וסרטונים, שיחקו במשחקים מתוקשבים. כל המורים והתלמידים דיווחו, כי הפעילויות היו מעניינות ומתוכננות היטב.
ביום האחרון של השבוע פתחנו את שערי ביה"ס להורים:
  1. נערכה סדנה להורים  ותלמידים כיתות א' – ב': הפעילויות נלקחו מתוך חוברת "בלב הקהילה". כל משפחה יצאה עם אמנה לגלישה בטוחה ברשת.
  2. הורי כיתות ד' – ו' הוזמנו לדיון בנושא "חיים ברשת וסמכות הורים" בהנחייתה של מנהלת ביה"ס, הגב' זיוה גרופר.
במשוב, שקיבלנו מהורי התלמידים, נאמר לנו, כי הם רואים חשיבות רבה מאוד בפעילויות מסוג זה. כמו כן, ההורים ביקשו עוד סדנאות / הרצאות בנושא.
אירית מזור-רכזת תקשוב

יום שני, 1 במרץ 2010

קשת-אשדוד


במהלך שבוע אינטרנט בטוח התקיימו פעילויות בכל הכיתות: מ-א' ועד ו'.
כל הפעילויות הוכנו ותוכננו על-ידי רכזת תקשוב ויועצת ביה"ס. אתר ביה"ס עודכן  בהתאם.
נבנתה מערכת מיוחדת לשבוע זה: כיתות ג' – ו' נכנסו למעבדת מחשבים לשיעור בן שעתיים עם מחנכת הכיתה. בנוסף בכל הכיתות הועברה פעילות בת שעתיים ע"י המחנכת (בכיתת אם).
במהלך הפעילויות התלמידים צפו במצגות וסרטונים, שיחקו במשחקים מתוקשבים. כל המורים והתלמידים דיווחו, כי הפעילויות היו מעניינות ומתוכננות היטב.
ביום האחרון של השבוע פתחנו את שערי ביה"ס להורים:
  1. נערכה סדנה להורים  ותלמידים כיתות א' – ב': הפעילויות נלקחו מתוך חוברת "בלב הקהילה". כל משפחה יצאה עם אמנה לגלישה בטוחה ברשת.
  2. הורי כיתות ד' – ו' הוזמנו לדיון בנושא "חיים ברשת וסמכות הורים" בהנחייתה של מנהלת ביה"ס, הגב' זיוה גרופר.
במשוב, שקיבלנו מהורי התלמידים, נאמר לנו, כי הם רואים חשיבות רבה מאוד בפעילויות מסוג זה. כמו כן, ההורים ביקשו עוד סדנאות / הרצאות בנושא.
אירית מזור-רכזת תקשוב