יום שני, 22 במרץ 2010

אסף מימיון-אשקלון


יש  לציין  שבבית ספרנו לא היה שבוע האינטרנט הבטוח אלה שלושה שבועות האינטרנט הבטוח וכך הנושא הועבר ממספר היבטים: תורני, ערכי, חוויתי, מידעני.
צורך השעה:ישנם נושאים שהתלמידים רצו לעלות במהלך פרק זמן הזה לדוגמא: איך מתעלמים בפייסבוק מאנשים שנכנסים לשיחה, כיצד מוחקים דברים וכו' . לכן החלטתי עם המחנכות להראות דוגמא של ילדה שיש לה פייסבוק לפי הכללים שצריכים להיות (ללא תמונה מזהה, ללא פרטים אישיים וכו'... התעלמות מפרסומות או דברים לא צנועים).
תלמידם  בשכבות ב-ג  למדו משחקי רחוב בחצר ביה"ס - ניהול זמן והשפעת המשחקים במחשב לאורך זמן מול משחקים אמתיים בחצר..
תחרות הכנת הכרזה הממוחשבת בנושא האינטרנט הבטוח בקרב כלל אוכלוסיית ביה"ס.
סרטונים: כול התלמידים צפו בסרטים המותאמים לנושא בו עסקו.

שבוע האינטרנט הבטוח בקהילת ההורים
שיחה עם ההורים בנושא אינטרנט בטוח היתרונות והסכנות  ברשת. הצגת אתר ביה"ס, הבלוגים ועיתון ביה"ס .
·         הרצאה להורים (רכזת תקשוב) במסגרת בית מדרש הורים ושיחה על השימושים השונים של הרשת, סכנות, חסרונות ויתרונות ברשת. לקיחת אחריות על שלום הילדים  ברשת, עדכון ההורים בנעשה בכלים המתוקשבים השונים שהילדים משתמשים. חשיפה לבלוגים של ביה"ס, פורומים, עיתון ביה"ס.
·         פתיחת פורום (עם סיסמא) לשאלות שהורים מפנים למורה למחשבים בנושאים שונים ברשת, שהיו רוצים לדעת.
·         אגרת להורים נשלחה  על יתרונות וסכנות ברשת בדגש על חיים ברשת. באגרת ההורים היו צריכים להקריא לילדים ולחתום ביחד עם הילדים על תקנון ההוראות והמסרים יחד עם ההורים. ילד שהחזיר את המסמך חתום קיבל שובר "לקיוסק  המצוות", לקבלת פרס.
·         מנהל ביה"ס פתח את הסדנא בנושא "חיים ברשת".
·         רב ביה"ס דיבר על שמירה על גלישה "נקייה"-ונשמרתם לנפשותיכם".
מוריה כהן-רכזת תקשוב

יום שני, 22 במרץ 2010

אסף מימיון-אשקלון


יש  לציין  שבבית ספרנו לא היה שבוע האינטרנט הבטוח אלה שלושה שבועות האינטרנט הבטוח וכך הנושא הועבר ממספר היבטים: תורני, ערכי, חוויתי, מידעני.
צורך השעה:ישנם נושאים שהתלמידים רצו לעלות במהלך פרק זמן הזה לדוגמא: איך מתעלמים בפייסבוק מאנשים שנכנסים לשיחה, כיצד מוחקים דברים וכו' . לכן החלטתי עם המחנכות להראות דוגמא של ילדה שיש לה פייסבוק לפי הכללים שצריכים להיות (ללא תמונה מזהה, ללא פרטים אישיים וכו'... התעלמות מפרסומות או דברים לא צנועים).
תלמידם  בשכבות ב-ג  למדו משחקי רחוב בחצר ביה"ס - ניהול זמן והשפעת המשחקים במחשב לאורך זמן מול משחקים אמתיים בחצר..
תחרות הכנת הכרזה הממוחשבת בנושא האינטרנט הבטוח בקרב כלל אוכלוסיית ביה"ס.
סרטונים: כול התלמידים צפו בסרטים המותאמים לנושא בו עסקו.

שבוע האינטרנט הבטוח בקהילת ההורים
שיחה עם ההורים בנושא אינטרנט בטוח היתרונות והסכנות  ברשת. הצגת אתר ביה"ס, הבלוגים ועיתון ביה"ס .
·         הרצאה להורים (רכזת תקשוב) במסגרת בית מדרש הורים ושיחה על השימושים השונים של הרשת, סכנות, חסרונות ויתרונות ברשת. לקיחת אחריות על שלום הילדים  ברשת, עדכון ההורים בנעשה בכלים המתוקשבים השונים שהילדים משתמשים. חשיפה לבלוגים של ביה"ס, פורומים, עיתון ביה"ס.
·         פתיחת פורום (עם סיסמא) לשאלות שהורים מפנים למורה למחשבים בנושאים שונים ברשת, שהיו רוצים לדעת.
·         אגרת להורים נשלחה  על יתרונות וסכנות ברשת בדגש על חיים ברשת. באגרת ההורים היו צריכים להקריא לילדים ולחתום ביחד עם הילדים על תקנון ההוראות והמסרים יחד עם ההורים. ילד שהחזיר את המסמך חתום קיבל שובר "לקיוסק  המצוות", לקבלת פרס.
·         מנהל ביה"ס פתח את הסדנא בנושא "חיים ברשת".
·         רב ביה"ס דיבר על שמירה על גלישה "נקייה"-ונשמרתם לנפשותיכם".
מוריה כהן-רכזת תקשוב