יום שני, 1 במרץ 2010

אפרים בן דוד-קרית גתשבוע לפני יום האינטרנט הבטוח, המחנכות קבלו במייל מקבץ פעילויות שנאספו על ידי רכזת מחשבים מתוך האתר של מרכז ההדרכה המחוזי בדרום. המורות התבקשו לענות על טופס הממוחשב ולציין איזו פעילות ברצונם להעביר. למורות ניתנה אפשרות בחירה בין פעילויות שנבחרו על ידי הרכזת לבין פעילויות שהוצגו באתר המחוז. כל מחנכת בחרה בהתאם לשיקוליה. בנוסף, רכזת מחשבים רכזה דף מידע להורים. המידע אשר מופיע בדף לוקט ממספר מקורות מידע. הדף הועבר למחנכות.
הפעילויות הועברו במשך שבוע ימים, כל מחנכת בחרה שיעור המתאים לה מתוך המערכת. ביום רביעי, 17.02.2010, הגיע שוטר קהילתי לביה"ס והעביר שתי הרצאות, לשכבה א' וב' ולשכבה ג' וד. ביום שלישי, בתאריך 23.02.2010, שכבות הבוגרות קבלו הרצאה משוטר קהילתי נוסף. במסגרת ההרצאות, תלמידי ביה"ס נחשפו לתכנים בליווי אמצעים ויזאולים שהוצגו דרך המקרן. התלמידים שאלו שאלות והביעו את עצמם בתכנים שעלו.
מחנכת הכיתה ה'2, חלקה להורים דף מידע שהוכן על ידי הרכזת. חלוקת הדף התבצעה בסיום הפעילות של יום המשפחה, הנערך בערב.  עם חלוקת הדף, המחנכת עברה עם ההורים על הנושאים. ההורים הופנו למספר עמותות הנותנות תמיכה והדרכה במידת הצורך. בשנה שעברה, הורי הכיתה ה'2, נכחו בהרצאה בנושא "גלישה נבונה". את ההרצאה העבירה מחנכת הכיתה. מחנכת כיתה ב', פנתה על ההורים דרך בלוג הכיתה והעלתה את מודעותם אל גלישה בטוחה.
להלן מספר דיווחים מפי המחנכות:
מחנכת כיתה ג'1, ספרה: "העברתי את הפעילות "ברק, כלב הוופקינס של רועי". בחרתי בפעילות זו מכיוון שמשחקים במחשב מאוד קרובים וחשובים לתלמידים. סיבה נוספת שילדים מאוד אוהבים כלבים אפילו כלב מחשב שהוא לא מוחשי הם יכולים להזדהות איתו לטפל בו למרות שהוא לא מחזיר אהבה. הילדים סיפרו בכיתה שיש להם כלב וירטואלי והם מאוד משקיעים בו.
העלנו יתרונות רבים למחשב, ומנגד שמנו דגש שגלישה באינטרנט חייבת להיות נבונה, אחראית, בעלת בקרה ועם זהירות רבה."
מחנכת, כיתה א' ספרה: " עסקנו סביב שני סיפורים .אחד: "משחקי כאילו" - יאיר פרבי והשני "גינת הירק של רינת" - יאיר פרבי. ערכנו דיון כיתתי.
הילדים קיבלו משימות קבוצתיות, על כל קבוצה לחבר סיסמה הקשורה לגלישה בטוחה.
לאחר שחיברו את הסיסמאות עברנו לפעילות יצירתית.
כל ילד כתב וצייר את הסיסמה על מפית אוכל, נניילן את המפיות והם ישמשו אותם כמפיות לאוכל" (התמונות מצורפות)."
מחנכת, כיתה ד' ספרה: "פתחנו את השיעור בדיון סביב הנושא מהי רשת חברתית. התלמידים נתנו דוגמאות לרשתות חברתיות .לאחר מכן רשמתי על הלוח את הכותרות של הטבלה הרשת החברתית וביקשתי מכל תלמיד שיתאים את עצמו לאחת הקטגוריות. ביקשתי מהתלמידים להסביר למה הם מתאימים לקטגוריה זו. רובם אמרו שהם זהירים.
דוגמא של אחד התלמידים: תלמיד אחד אמר שיש לו חבר ברשת שהוא לא מכיר ומהשאלות המנחות שלי הוא הסביר שהוא רואה אותו במצלמה שבמחשב וכך הוא יודע שהוא ילד ולא מבוגר.
לאחר הדיון לסיום קראתי להם את הטיפים להתנהגות נבונה ברשת חברי מתוך חיים ברשת גלישה בטוחה."
בכיתה ה', בזמן הפעילות "החווה שבפייסבוק", תלמידים דיווחו על הטרדה מילולית מילדי השכונה. המחנכת רשמה בפניה את הדברים ואת שמות הילדים. היא העבירה את הפרטים לשוטר קהילתי. הורי התלמידים הוזמנו לשיחה על הסכנות ברשת ונתנו טיפים לבקרה. לאחד התלמידים נתנה עזרה בשינוי הסיסמא בפייסבוק מאחר והוא חושד שיש מישהו אחר שמשתמש בסיסמא שלו.
לכל התלמידים נתנו טיפים איך להגן על עצמם בפייסבוק מפני הטרדה.
בהזדמנות זו, ברצוננו להודות לגב' ציפי אור מאיר, על הפניה למקורות מידע הרלוונטיים לנושא המוצג לעיל.
ג'ני אקרמן-רכזת תקשוב

יום שני, 1 במרץ 2010

אפרים בן דוד-קרית גתשבוע לפני יום האינטרנט הבטוח, המחנכות קבלו במייל מקבץ פעילויות שנאספו על ידי רכזת מחשבים מתוך האתר של מרכז ההדרכה המחוזי בדרום. המורות התבקשו לענות על טופס הממוחשב ולציין איזו פעילות ברצונם להעביר. למורות ניתנה אפשרות בחירה בין פעילויות שנבחרו על ידי הרכזת לבין פעילויות שהוצגו באתר המחוז. כל מחנכת בחרה בהתאם לשיקוליה. בנוסף, רכזת מחשבים רכזה דף מידע להורים. המידע אשר מופיע בדף לוקט ממספר מקורות מידע. הדף הועבר למחנכות.
הפעילויות הועברו במשך שבוע ימים, כל מחנכת בחרה שיעור המתאים לה מתוך המערכת. ביום רביעי, 17.02.2010, הגיע שוטר קהילתי לביה"ס והעביר שתי הרצאות, לשכבה א' וב' ולשכבה ג' וד. ביום שלישי, בתאריך 23.02.2010, שכבות הבוגרות קבלו הרצאה משוטר קהילתי נוסף. במסגרת ההרצאות, תלמידי ביה"ס נחשפו לתכנים בליווי אמצעים ויזאולים שהוצגו דרך המקרן. התלמידים שאלו שאלות והביעו את עצמם בתכנים שעלו.
מחנכת הכיתה ה'2, חלקה להורים דף מידע שהוכן על ידי הרכזת. חלוקת הדף התבצעה בסיום הפעילות של יום המשפחה, הנערך בערב.  עם חלוקת הדף, המחנכת עברה עם ההורים על הנושאים. ההורים הופנו למספר עמותות הנותנות תמיכה והדרכה במידת הצורך. בשנה שעברה, הורי הכיתה ה'2, נכחו בהרצאה בנושא "גלישה נבונה". את ההרצאה העבירה מחנכת הכיתה. מחנכת כיתה ב', פנתה על ההורים דרך בלוג הכיתה והעלתה את מודעותם אל גלישה בטוחה.
להלן מספר דיווחים מפי המחנכות:
מחנכת כיתה ג'1, ספרה: "העברתי את הפעילות "ברק, כלב הוופקינס של רועי". בחרתי בפעילות זו מכיוון שמשחקים במחשב מאוד קרובים וחשובים לתלמידים. סיבה נוספת שילדים מאוד אוהבים כלבים אפילו כלב מחשב שהוא לא מוחשי הם יכולים להזדהות איתו לטפל בו למרות שהוא לא מחזיר אהבה. הילדים סיפרו בכיתה שיש להם כלב וירטואלי והם מאוד משקיעים בו.
העלנו יתרונות רבים למחשב, ומנגד שמנו דגש שגלישה באינטרנט חייבת להיות נבונה, אחראית, בעלת בקרה ועם זהירות רבה."
מחנכת, כיתה א' ספרה: " עסקנו סביב שני סיפורים .אחד: "משחקי כאילו" - יאיר פרבי והשני "גינת הירק של רינת" - יאיר פרבי. ערכנו דיון כיתתי.
הילדים קיבלו משימות קבוצתיות, על כל קבוצה לחבר סיסמה הקשורה לגלישה בטוחה.
לאחר שחיברו את הסיסמאות עברנו לפעילות יצירתית.
כל ילד כתב וצייר את הסיסמה על מפית אוכל, נניילן את המפיות והם ישמשו אותם כמפיות לאוכל" (התמונות מצורפות)."
מחנכת, כיתה ד' ספרה: "פתחנו את השיעור בדיון סביב הנושא מהי רשת חברתית. התלמידים נתנו דוגמאות לרשתות חברתיות .לאחר מכן רשמתי על הלוח את הכותרות של הטבלה הרשת החברתית וביקשתי מכל תלמיד שיתאים את עצמו לאחת הקטגוריות. ביקשתי מהתלמידים להסביר למה הם מתאימים לקטגוריה זו. רובם אמרו שהם זהירים.
דוגמא של אחד התלמידים: תלמיד אחד אמר שיש לו חבר ברשת שהוא לא מכיר ומהשאלות המנחות שלי הוא הסביר שהוא רואה אותו במצלמה שבמחשב וכך הוא יודע שהוא ילד ולא מבוגר.
לאחר הדיון לסיום קראתי להם את הטיפים להתנהגות נבונה ברשת חברי מתוך חיים ברשת גלישה בטוחה."
בכיתה ה', בזמן הפעילות "החווה שבפייסבוק", תלמידים דיווחו על הטרדה מילולית מילדי השכונה. המחנכת רשמה בפניה את הדברים ואת שמות הילדים. היא העבירה את הפרטים לשוטר קהילתי. הורי התלמידים הוזמנו לשיחה על הסכנות ברשת ונתנו טיפים לבקרה. לאחד התלמידים נתנה עזרה בשינוי הסיסמא בפייסבוק מאחר והוא חושד שיש מישהו אחר שמשתמש בסיסמא שלו.
לכל התלמידים נתנו טיפים איך להגן על עצמם בפייסבוק מפני הטרדה.
בהזדמנות זו, ברצוננו להודות לגב' ציפי אור מאיר, על הפניה למקורות מידע הרלוונטיים לנושא המוצג לעיל.
ג'ני אקרמן-רכזת תקשוב