יום שלישי, 9 במרץ 2010

דקל-אשקלוןהפעילות ביום האינטרנט התבצעה בכיתות האם על ידי המחנכות, כשכל מחנכת בחרה פעילויות מתוך המאגר המחוזי, בנושאים כללי זהירות, שמירה על זכויות יוצרים, הגנה על המחשב ועוד... בהתאם לשכבת הגיל.  יועצת בית הספר העלתה חומרים מתאימים בפורום בית הספר ושלחה הנחיות להפעלת התלמידים. 
בנוסף לכך התקיימו הרצאות/סדנאות של השיטור הקהילתי בנושא יום האינטרנט הבטוח. לבית הספר הגיעו  3 שוטרים קהילתיים שנכנסו ולימדו בכיתות ד- שעה לכל כיתה  בס"ה הם היו 6 שעות. הנושאים בהם עסקו: בטיחות ברשת, כללים לגלישה בטוחה ,מצגת - גולשים בטוח, כללי התנהגות באינטרנט ועוד...

המורים דיווחו שהתלמידים למדו על החשיבות בגלישה באינטרנט תוך שמירה על כללי הזהירות, הנושאים נתנו בצורה ברורה לתלמידים.

סיגל כהן – רכזת תקשוב

יום שלישי, 9 במרץ 2010

דקל-אשקלוןהפעילות ביום האינטרנט התבצעה בכיתות האם על ידי המחנכות, כשכל מחנכת בחרה פעילויות מתוך המאגר המחוזי, בנושאים כללי זהירות, שמירה על זכויות יוצרים, הגנה על המחשב ועוד... בהתאם לשכבת הגיל.  יועצת בית הספר העלתה חומרים מתאימים בפורום בית הספר ושלחה הנחיות להפעלת התלמידים. 
בנוסף לכך התקיימו הרצאות/סדנאות של השיטור הקהילתי בנושא יום האינטרנט הבטוח. לבית הספר הגיעו  3 שוטרים קהילתיים שנכנסו ולימדו בכיתות ד- שעה לכל כיתה  בס"ה הם היו 6 שעות. הנושאים בהם עסקו: בטיחות ברשת, כללים לגלישה בטוחה ,מצגת - גולשים בטוח, כללי התנהגות באינטרנט ועוד...

המורים דיווחו שהתלמידים למדו על החשיבות בגלישה באינטרנט תוך שמירה על כללי הזהירות, הנושאים נתנו בצורה ברורה לתלמידים.

סיגל כהן – רכזת תקשוב