יום שני, 8 במרץ 2010

אפיק-באר שבע


בבי"ס אפיק נעשה שימוש במעבדת מחשבים כאמצעי תומך למידה בכל שכבות הגיל א-ו. הילדים מתנסים בעבודה בתחומי דעת שונים תוך התנסות  בתוכנות  ה-  officeויישומים השונים: חיפוש מידע, פעילויות מתוקשבות-  אתר  גלים ואתר אופק,
העיסוק בעקרונות הגלישה הבטוחה נבע לא רק בשל קיומו של יום אינטרנט בטוח ברמה הארצית אלא בעיקר בשל הצורך להקנות לתלמידים כלים להתמודד באופן מושכל ובטוח באינטרנט על שימושיו השונים.
פעילויות לשבוע האינטרנט הבטוח תוכננו עם צוות המורים בביה"ס ובהלימה לצרכים של התלמידים בשכבות השונות, כתיבת התוכנית והתאמת החומרים נעשו על בסיס דיאלוג עם המחנכות.
המחנכות נחשפו לחומרים השונים דרך אתר ביה"ס ודרך האימייל והתאימו אותם לצורכי תלמידיהן.
ישום הפעילויות נעשה ברמת מורים הורים ותלמידים.

חשיפה לצוות מורים בישיבת מורים
נשלח חוזר ובו המלצות להורים על הסברה כדי שילדיהם יגלשו בטוח באינטרנט.
בניית תוכנית לימודים מותאמת לשכבות הגיל השונות בשיתוף המחנכות.
צפייה במצגות שונות בהתאם לשכבת גיל

הפעילויות התחילו מתחילת השבוע ויום השיא נקבע ליום שישי ה- 19.2 .
כיתות א' – הכנת לוח מגנט. מודעות לכללי התנהגות ברשת
כיתות ב' – הכנת תמרור לגלישה בטוחה באינטרנט.  מודעות לכללי התנהגות ברשת
כיתות ג' – בחינת היתרונות והחסרונות של השימוש ברשת האינטרנט וניסוח כללי התנהגות לגלישה בטוחה
כיתות ד' – סכנות ברשת האינטרנט וניסוח כללי התנהגות
כיתות ה'- פעילות מיון באמצעות גזירים, בנושא הרשת החברתית ואיפה אני?
כיתות ו' – למה לי חווה? בנושא משחקים חברתיים מרובה משתתפים ברשת.

אסתר אלוש-מדריכה ורכזת תקשוב

יום שני, 8 במרץ 2010

אפיק-באר שבע


בבי"ס אפיק נעשה שימוש במעבדת מחשבים כאמצעי תומך למידה בכל שכבות הגיל א-ו. הילדים מתנסים בעבודה בתחומי דעת שונים תוך התנסות  בתוכנות  ה-  officeויישומים השונים: חיפוש מידע, פעילויות מתוקשבות-  אתר  גלים ואתר אופק,
העיסוק בעקרונות הגלישה הבטוחה נבע לא רק בשל קיומו של יום אינטרנט בטוח ברמה הארצית אלא בעיקר בשל הצורך להקנות לתלמידים כלים להתמודד באופן מושכל ובטוח באינטרנט על שימושיו השונים.
פעילויות לשבוע האינטרנט הבטוח תוכננו עם צוות המורים בביה"ס ובהלימה לצרכים של התלמידים בשכבות השונות, כתיבת התוכנית והתאמת החומרים נעשו על בסיס דיאלוג עם המחנכות.
המחנכות נחשפו לחומרים השונים דרך אתר ביה"ס ודרך האימייל והתאימו אותם לצורכי תלמידיהן.
ישום הפעילויות נעשה ברמת מורים הורים ותלמידים.

חשיפה לצוות מורים בישיבת מורים
נשלח חוזר ובו המלצות להורים על הסברה כדי שילדיהם יגלשו בטוח באינטרנט.
בניית תוכנית לימודים מותאמת לשכבות הגיל השונות בשיתוף המחנכות.
צפייה במצגות שונות בהתאם לשכבת גיל

הפעילויות התחילו מתחילת השבוע ויום השיא נקבע ליום שישי ה- 19.2 .
כיתות א' – הכנת לוח מגנט. מודעות לכללי התנהגות ברשת
כיתות ב' – הכנת תמרור לגלישה בטוחה באינטרנט.  מודעות לכללי התנהגות ברשת
כיתות ג' – בחינת היתרונות והחסרונות של השימוש ברשת האינטרנט וניסוח כללי התנהגות לגלישה בטוחה
כיתות ד' – סכנות ברשת האינטרנט וניסוח כללי התנהגות
כיתות ה'- פעילות מיון באמצעות גזירים, בנושא הרשת החברתית ואיפה אני?
כיתות ו' – למה לי חווה? בנושא משחקים חברתיים מרובה משתתפים ברשת.

אסתר אלוש-מדריכה ורכזת תקשוב