יום שני, 22 במרץ 2010

נאות לון-באר שבע

יום לאומי לאינטרנט בטוח "חיים ברשת" בית ספרנו מוביל תקשוב ולכן לאורך כל השנה מתקיימים הסברים ודרכי מניעה לשימוש מושכל ונבון ברשת. בכל האתרים הכיתתיים יש באופן קבוע לאורך כל השנה הפניה לאתיקה ברשת. שבועיים לפני, כל צוות המורות קיבל הסבר והפניה לקישורים מתאים בנושא חיים ברשת.
כל מחנכת נתבקשה להכין תוכנית בנושא ולהעבירה בכיתה. יועצת בית הספר העבירה סדנא סביב נושא האלימות והסכנות הטמונות בה. במהלך השבוע כל תלמידי בית הספר למדו ושננו את הכללים של זהירות ברשת. בכל כיתה ניתנה במה לתלמידים להביע בה את כל רגשותיהם סביב הנושא. התלמידים כתבו סיפרו יצרו ושיתפו את המורות בפעילויות החברתיות שלהם ברשת. כמו כן התלמידים קיבלו הדרכה כיצד לפעול ברשת ובמידת הצורך למי לפנות לסיוע ולעזרה.
קתרין מחלב – רכזת תקשוב

יום שני, 22 במרץ 2010

נאות לון-באר שבע

יום לאומי לאינטרנט בטוח "חיים ברשת" בית ספרנו מוביל תקשוב ולכן לאורך כל השנה מתקיימים הסברים ודרכי מניעה לשימוש מושכל ונבון ברשת. בכל האתרים הכיתתיים יש באופן קבוע לאורך כל השנה הפניה לאתיקה ברשת. שבועיים לפני, כל צוות המורות קיבל הסבר והפניה לקישורים מתאים בנושא חיים ברשת.
כל מחנכת נתבקשה להכין תוכנית בנושא ולהעבירה בכיתה. יועצת בית הספר העבירה סדנא סביב נושא האלימות והסכנות הטמונות בה. במהלך השבוע כל תלמידי בית הספר למדו ושננו את הכללים של זהירות ברשת. בכל כיתה ניתנה במה לתלמידים להביע בה את כל רגשותיהם סביב הנושא. התלמידים כתבו סיפרו יצרו ושיתפו את המורות בפעילויות החברתיות שלהם ברשת. כמו כן התלמידים קיבלו הדרכה כיצד לפעול ברשת ובמידת הצורך למי לפנות לסיוע ולעזרה.
קתרין מחלב – רכזת תקשוב