יום שני, 8 במרץ 2010

רגבים-באר טוביה

במסגרת שבוע האינטרנט הבטוח בדגש " החיים ברשת", הכנתי דף ובו פעילויות והסברים לכלל הכיתות. כל המורות שמקיימות שיעור בחדר מחשבים תודרכו כיצד להשתמש בחומרים הנמצאים באתר משרד החינוך.
התלמידים קיבלו הרצאה בנושא זהירות ברשת בשילוב מצגות ולאחר מכן הופנו לבחירת פעילות בנושא. (כתיבת כללים לגלישה נבונה, סטיקרים)
יועצת ביה"ס העבירה שיעור בנושא: "הטרדה מינית ברשת" בשכבת כיתות ה'-ו' התלמידים שזו אינה הפעם הראשונה שהם מקבלים הסבר בנושא, שכן בתחילת כל שנה אנו, צוות מורות המחשבים מתחילות את השנה בשינון כללי אתיקה ברשת.
בשיעורים אלו התמקדנו בהעלאת המודעות של התלמידים להתנהגות אתית וערכית ברשת האינטרנט.עסקנו בטיפוח מיומנויות להבנה וזיהוי מצבי סיכון ופגיעה, שמירה על החוק, שמירה על פרטיות התלמידים קיבלו הדרכה כיצד לפעול ברשת ובמידת הצורך למי לפנות לסיוע ולעזרה.
הפעילות החינוכית שמה דגש על ההתנהלות ברשתות החברתיות, על בריונות ברשת ועל מעורבות הורים.מצגות מרכזיות ופעילויות לתלמידים שפותחו ועוסקות במושג חיים ברשת, על היבטיו השונים של גלישה בטוחה ברשת - מרוכזות .
השתמשנו במגוון סרטונים באתר בריינפופ העוסקים בגלישה בטוחה ואתיקה ברשת .הרצאות בנושא אינטרנט בטוח (שימוש במצגות מותאמות גיל) לשכבות ג'-ו'.
נעשה קישור באתר בית הספר ובו מגוון רחב של פעילויות וקישורים לאתרים ברשת העוסקים בנושא.קישור לסרטון הדרכה להורים באתר הבית ספרי.
פעילות משחקים בכיתות עפ"י שכבות הגיל.( לדוגמא : משחקרשת, מי רוצה להיות מיליונר ..) פעילויות כיתתיות מאתר אתיקה (כניסה למעבדת המחשבים / שימוש בכיתות מקוונות).חשיפת התלמידים במיוחד כיתות ה' ו- ו' לסכנות הקיימות ברשת האינטרנט ולמצבים שונים וכיצד להתמודד איתם, הגברת המודעות בפני תלמידי בי"ס בנושא זכויות יוצרים.
בתחילת כל שיעור מתקיים דיון בנושא גלישה נבונה ברשת האינטרנט - האתר ההפניות והקישורים נחשפים בפני התלמידים. כמו כן, הם מקבלים הסבר באשר למשימות שעליהם לבצע.
תודה לכל צוות מורי "רגבים " על שיתוף הפעולה.

רחל ראובני-רכזת תקשוב

יום שני, 8 במרץ 2010

רגבים-באר טוביה

במסגרת שבוע האינטרנט הבטוח בדגש " החיים ברשת", הכנתי דף ובו פעילויות והסברים לכלל הכיתות. כל המורות שמקיימות שיעור בחדר מחשבים תודרכו כיצד להשתמש בחומרים הנמצאים באתר משרד החינוך.
התלמידים קיבלו הרצאה בנושא זהירות ברשת בשילוב מצגות ולאחר מכן הופנו לבחירת פעילות בנושא. (כתיבת כללים לגלישה נבונה, סטיקרים)
יועצת ביה"ס העבירה שיעור בנושא: "הטרדה מינית ברשת" בשכבת כיתות ה'-ו' התלמידים שזו אינה הפעם הראשונה שהם מקבלים הסבר בנושא, שכן בתחילת כל שנה אנו, צוות מורות המחשבים מתחילות את השנה בשינון כללי אתיקה ברשת.
בשיעורים אלו התמקדנו בהעלאת המודעות של התלמידים להתנהגות אתית וערכית ברשת האינטרנט.עסקנו בטיפוח מיומנויות להבנה וזיהוי מצבי סיכון ופגיעה, שמירה על החוק, שמירה על פרטיות התלמידים קיבלו הדרכה כיצד לפעול ברשת ובמידת הצורך למי לפנות לסיוע ולעזרה.
הפעילות החינוכית שמה דגש על ההתנהלות ברשתות החברתיות, על בריונות ברשת ועל מעורבות הורים.מצגות מרכזיות ופעילויות לתלמידים שפותחו ועוסקות במושג חיים ברשת, על היבטיו השונים של גלישה בטוחה ברשת - מרוכזות .
השתמשנו במגוון סרטונים באתר בריינפופ העוסקים בגלישה בטוחה ואתיקה ברשת .הרצאות בנושא אינטרנט בטוח (שימוש במצגות מותאמות גיל) לשכבות ג'-ו'.
נעשה קישור באתר בית הספר ובו מגוון רחב של פעילויות וקישורים לאתרים ברשת העוסקים בנושא.קישור לסרטון הדרכה להורים באתר הבית ספרי.
פעילות משחקים בכיתות עפ"י שכבות הגיל.( לדוגמא : משחקרשת, מי רוצה להיות מיליונר ..) פעילויות כיתתיות מאתר אתיקה (כניסה למעבדת המחשבים / שימוש בכיתות מקוונות).חשיפת התלמידים במיוחד כיתות ה' ו- ו' לסכנות הקיימות ברשת האינטרנט ולמצבים שונים וכיצד להתמודד איתם, הגברת המודעות בפני תלמידי בי"ס בנושא זכויות יוצרים.
בתחילת כל שיעור מתקיים דיון בנושא גלישה נבונה ברשת האינטרנט - האתר ההפניות והקישורים נחשפים בפני התלמידים. כמו כן, הם מקבלים הסבר באשר למשימות שעליהם לבצע.
תודה לכל צוות מורי "רגבים " על שיתוף הפעולה.

רחל ראובני-רכזת תקשוב