יום ראשון, 28 בפברואר 2010

בן גוריון-באר שבע

במהלך שבוע האינטרנט בטוח, המחנכות נכנסו עם הכיתות לפעילויות בנושא.
פתחנו באתר ביה"ס אתר לנושא "גלישה נבונה"
את יום השיא קיימנו בתאריך": 19/2/10
מה בתוכנית?
כל שכבה התכנסה ע"פ לו"ז- וחשפנו אותם למצגת "גלישה נבונה". היה דיון, הועלו שאלות, חששות, דילמות.
פעילויות נוספות: יצירה
שכבה א-ב: הכינו: מדבקה ובה סיסמא שחיברו לגלישה נבונה
כיתות ג-ד: הכינו איזכורית- שאותה מצמידים למחשב- בחרו אחד מעשרת הדברות לגלישה נבונה וניסחו אותה בקצרה בלשונם.
כיתות ה-ו: היו אמורים לקבל הרצאה משוטר קהילתי, אך ברגע האחרון הודיעו שזה יתאפשר רק בשבוע הבא.
נורית אחרק, מרים יחזקאל

אין תגובות:

יום ראשון, 28 בפברואר 2010

בן גוריון-באר שבע

במהלך שבוע האינטרנט בטוח, המחנכות נכנסו עם הכיתות לפעילויות בנושא.
פתחנו באתר ביה"ס אתר לנושא "גלישה נבונה"
את יום השיא קיימנו בתאריך": 19/2/10
מה בתוכנית?
כל שכבה התכנסה ע"פ לו"ז- וחשפנו אותם למצגת "גלישה נבונה". היה דיון, הועלו שאלות, חששות, דילמות.
פעילויות נוספות: יצירה
שכבה א-ב: הכינו: מדבקה ובה סיסמא שחיברו לגלישה נבונה
כיתות ג-ד: הכינו איזכורית- שאותה מצמידים למחשב- בחרו אחד מעשרת הדברות לגלישה נבונה וניסחו אותה בקצרה בלשונם.
כיתות ה-ו: היו אמורים לקבל הרצאה משוטר קהילתי, אך ברגע האחרון הודיעו שזה יתאפשר רק בשבוע הבא.
נורית אחרק, מרים יחזקאל

אין תגובות: