יום שני, 1 במרץ 2010

אחדות-אשדודהפעילויות התקיימו במשך שבוע במרוכז לכיתות א' עד ו'. כל הפעילויות הוכנו ותוכננו בשיתוף כל המורים בית הספר יחד עם רכז התקשוב. הפעילויות התבצעו בכיתות ובמעבדת המחשבים.
נבנתה מערכת מיוחדת לשבוע זה, אתר בית הספר עודכן ונבנה דף עם קישורים על פי התכנון.
במהלך השבוע התלמידים צפו במצגות וסרטונים, שיחקו במשחקים מתוקשבים וגם משחקי שולחן, הם הופעלו בקבוצות וגם עסקו בעבודות יצירה בנושא.
תלמידי כיתות ו' קבלו הדרכה של היועצת והעבירו שיעורים בכל הכיתות בבית הספר. התלמידים התכוננו ולמדו את החומר היטב. כל המורים והתלמידים דיווחו שפעילות זו הייתה מעניינת ומתוכננת היטב.
את יום השיא סיכמנו במפגש מוצלח מאוד של הורים ותלמידים במטרה לחשוף את ההורים להרגלי הגלישה של ילדיהם – היתרונות והסכנות- ויחד ליצור אמנה לגלישה נבונה ובטוחה ברשת.
במפגש נחשפו ההורים להרגלי הגלישה של ילדיהם. ההורים התרשמו מאוד וממשוב שקבלנו מהם הם רוצים ללמוד ולדעת עוד. כל משפחה יצאה עם אמנה לגלישה בטוחה ברשת.
בשבוע מיוחד זה כל הפעילויות היו מרוכזות, אך יחד עם זאת אנו ממשיכים בפעילות זו על פי התכנית במהלך כל השנה, ולכן בחרנו לסכם את שבוע השיא, כל צוות המורים התכנס ויחד חשבנו ותכננו דרכי פעולה להמשך כגון הרצאות וערבי הורים, פעילויות קבועות לתלמידים על פי התחומים שבהם צפינו וראינו שהם זקוקים לחיזוק.
כל הפעילויות היו מאורגנות ומתוכננות היטב והכל התבצע על פי התכנון.

יוסי מגידש-רכז תקשוב
רונית ביבס – מדריכה יישובית

יום שני, 1 במרץ 2010

אחדות-אשדודהפעילויות התקיימו במשך שבוע במרוכז לכיתות א' עד ו'. כל הפעילויות הוכנו ותוכננו בשיתוף כל המורים בית הספר יחד עם רכז התקשוב. הפעילויות התבצעו בכיתות ובמעבדת המחשבים.
נבנתה מערכת מיוחדת לשבוע זה, אתר בית הספר עודכן ונבנה דף עם קישורים על פי התכנון.
במהלך השבוע התלמידים צפו במצגות וסרטונים, שיחקו במשחקים מתוקשבים וגם משחקי שולחן, הם הופעלו בקבוצות וגם עסקו בעבודות יצירה בנושא.
תלמידי כיתות ו' קבלו הדרכה של היועצת והעבירו שיעורים בכל הכיתות בבית הספר. התלמידים התכוננו ולמדו את החומר היטב. כל המורים והתלמידים דיווחו שפעילות זו הייתה מעניינת ומתוכננת היטב.
את יום השיא סיכמנו במפגש מוצלח מאוד של הורים ותלמידים במטרה לחשוף את ההורים להרגלי הגלישה של ילדיהם – היתרונות והסכנות- ויחד ליצור אמנה לגלישה נבונה ובטוחה ברשת.
במפגש נחשפו ההורים להרגלי הגלישה של ילדיהם. ההורים התרשמו מאוד וממשוב שקבלנו מהם הם רוצים ללמוד ולדעת עוד. כל משפחה יצאה עם אמנה לגלישה בטוחה ברשת.
בשבוע מיוחד זה כל הפעילויות היו מרוכזות, אך יחד עם זאת אנו ממשיכים בפעילות זו על פי התכנית במהלך כל השנה, ולכן בחרנו לסכם את שבוע השיא, כל צוות המורים התכנס ויחד חשבנו ותכננו דרכי פעולה להמשך כגון הרצאות וערבי הורים, פעילויות קבועות לתלמידים על פי התחומים שבהם צפינו וראינו שהם זקוקים לחיזוק.
כל הפעילויות היו מאורגנות ומתוכננות היטב והכל התבצע על פי התכנון.

יוסי מגידש-רכז תקשוב
רונית ביבס – מדריכה יישובית