יום חמישי, 25 בפברואר 2010

ממ"ד תורני למדעים-אשקלון

בביה"ס התקיימו מס' פעילויות:
בכיתות ג'-ד'- התקיימו הרצאות בליווי הסרטונים מבריינפופ.
הסרטונים נערכו בצורה מעניינת לכיתות הצעירות, דבר שעורר התעניינות רבה
בנושא בקרב התלמידים למרות שהם צעירים,
והשתתפות פעילה בדיון לאחר הקרנת הסרטונים.
בכיתות ה'-ח'- התקיימו הרצאות שונות ממאגר ההרצאות הנמצאות באתר אתיקה.
יש לציין שהתלמידים גילו התעניינות רבה בנושא. בכיתות אלה התקיים דיון ענייני שלווה בדוגמאות ע"י התלמידים.
רציתי לציין פעילות נוספת שנערכה בכיתה ה'1- תלמיד מסויים לקח על עצמו להכין הרצאה בנושא :סכנות ברשת".
הוא הכין חומר רב להרצאה והעביר אותה בצורה מעניינת.
באתר ביה"ס- בבלוג ההורים- פורסמה הודעה עם קישורים להרצאות הוירטואליות להורים.
יועצת ביה"ס- עורבה בנושא וקיבלה את ההפניות המתאימות בנושא, ומעבירה לצוות ולתלמידים את חלקה בעניין.
 
הערה:
במשך כל השנה נערכות שיחות בנושא, אך בשבוע זה אנו מציפים את הנושא יותר כדי לחדד את המודעות כמה שיותר.

רחלי ימין-רכזת תקשוב

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

יום חמישי, 25 בפברואר 2010

ממ"ד תורני למדעים-אשקלון

בביה"ס התקיימו מס' פעילויות:
בכיתות ג'-ד'- התקיימו הרצאות בליווי הסרטונים מבריינפופ.
הסרטונים נערכו בצורה מעניינת לכיתות הצעירות, דבר שעורר התעניינות רבה
בנושא בקרב התלמידים למרות שהם צעירים,
והשתתפות פעילה בדיון לאחר הקרנת הסרטונים.
בכיתות ה'-ח'- התקיימו הרצאות שונות ממאגר ההרצאות הנמצאות באתר אתיקה.
יש לציין שהתלמידים גילו התעניינות רבה בנושא. בכיתות אלה התקיים דיון ענייני שלווה בדוגמאות ע"י התלמידים.
רציתי לציין פעילות נוספת שנערכה בכיתה ה'1- תלמיד מסויים לקח על עצמו להכין הרצאה בנושא :סכנות ברשת".
הוא הכין חומר רב להרצאה והעביר אותה בצורה מעניינת.
באתר ביה"ס- בבלוג ההורים- פורסמה הודעה עם קישורים להרצאות הוירטואליות להורים.
יועצת ביה"ס- עורבה בנושא וקיבלה את ההפניות המתאימות בנושא, ומעבירה לצוות ולתלמידים את חלקה בעניין.
 
הערה:
במשך כל השנה נערכות שיחות בנושא, אך בשבוע זה אנו מציפים את הנושא יותר כדי לחדד את המודעות כמה שיותר.

רחלי ימין-רכזת תקשוב

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה