יום ראשון, 28 בפברואר 2010

גיל רבין-שדרות

שלב א - שבוע לפני יום האינטרנט הבטוח התקיימה ישיבה לצוות המורות ומטרת הישיבה היה לחשוף את המורות לחומרים הקיימים,לתוכנית של כל השבוע וליום השיא שיהיה משולב עם יום המשפחה.
שלב ב - רכזת תקשוב ביחד עם המחנכות ישבו על החומרים הקיימים בנושא והכינו רשימת פעילויות מומלצות לכל שכבת גיל. הפעילויות כללו חומרים חדשים שהועלו לרשת וגם חומרים משנים קודמות.
שלב ג- יום אינטרנט בטוח בשילוב יום המשפחה. ביום זה ישמעו ההורים הרצאה בנושא זהירות באינטרנט ע"י מצגת וסרטון בנושא הסרטון ראיון של אביו של אופיר נחום ז"ל וסרטון שני מאתר של משטרת ישראל .
מטרת הפעילות
הייתה להעלות את המודעות ליתרונות ולחסרונות של השימוש באינטרנט, לקדם את המסר של שימוש נבון וזהיר. להדגיש ששימוש ברשתות חברתיות המקובלות כיום, כמו פייסבוק איסקויו ועוד... חשוב שהשימוש בהם יעשה תוך אחריות וזהירות רבה, מפני שטמונות בהן סכנות רבות. המודעות לסכנות תגביר את הזהירות ושימוש נבון ימנע אסון.
ביום שיא
הורי התלמידים מכתות ה-ו- שמעו הרצאה בנושא "חיים חברתיים ברשת"
ששם התקיים דיון בנושא רשתות חברתיות מה הסכנות? כיצד אנו ההורים יכולים למנוע את הסכנות?ועוד..
הורי תלמידי כיתות ד-ג – עם היועצת הבית ספרית בנושא "סמכות הורים".
והיועצת חיברה את הנושא לאינטרנט בטוח.
הורי תלמידי כיתות ב-א הרצאות שונות כמו: תזונה נכונה, שמירה על בריאות השן ועוד...

קורין כהן-מדריכה ורכזת תקשוב

יום ראשון, 28 בפברואר 2010

גיל רבין-שדרות

שלב א - שבוע לפני יום האינטרנט הבטוח התקיימה ישיבה לצוות המורות ומטרת הישיבה היה לחשוף את המורות לחומרים הקיימים,לתוכנית של כל השבוע וליום השיא שיהיה משולב עם יום המשפחה.
שלב ב - רכזת תקשוב ביחד עם המחנכות ישבו על החומרים הקיימים בנושא והכינו רשימת פעילויות מומלצות לכל שכבת גיל. הפעילויות כללו חומרים חדשים שהועלו לרשת וגם חומרים משנים קודמות.
שלב ג- יום אינטרנט בטוח בשילוב יום המשפחה. ביום זה ישמעו ההורים הרצאה בנושא זהירות באינטרנט ע"י מצגת וסרטון בנושא הסרטון ראיון של אביו של אופיר נחום ז"ל וסרטון שני מאתר של משטרת ישראל .
מטרת הפעילות
הייתה להעלות את המודעות ליתרונות ולחסרונות של השימוש באינטרנט, לקדם את המסר של שימוש נבון וזהיר. להדגיש ששימוש ברשתות חברתיות המקובלות כיום, כמו פייסבוק איסקויו ועוד... חשוב שהשימוש בהם יעשה תוך אחריות וזהירות רבה, מפני שטמונות בהן סכנות רבות. המודעות לסכנות תגביר את הזהירות ושימוש נבון ימנע אסון.
ביום שיא
הורי התלמידים מכתות ה-ו- שמעו הרצאה בנושא "חיים חברתיים ברשת"
ששם התקיים דיון בנושא רשתות חברתיות מה הסכנות? כיצד אנו ההורים יכולים למנוע את הסכנות?ועוד..
הורי תלמידי כיתות ד-ג – עם היועצת הבית ספרית בנושא "סמכות הורים".
והיועצת חיברה את הנושא לאינטרנט בטוח.
הורי תלמידי כיתות ב-א הרצאות שונות כמו: תזונה נכונה, שמירה על בריאות השן ועוד...

קורין כהן-מדריכה ורכזת תקשוב