יום שבת, 20 בפברואר 2010

בית ספר יסודי-שער הנגב


בבית ספרנו חיברנו את היום הבטוח לערכי מפתח הלב, הנלמדים בכיתות. את הפעילות העבירו שגרירי מפתח הלב של חודש שבט, בו הערך הנלמד הוא אחריות, תלמידי כיתה ו4.
מטרת הפעילות הייתה להעלות את המודעות ליתרונות ולחסרונות של השימוש באינטרנט, לקדם את המסר של שימוש נבון וזהיר באמצעי התקשורת המקוונים. להדגיש ששימוש ברשתות חברתיות המקובלות כיום, כמו  פייסבוק חשוב שיעשה תוך אחריות וזהירות רבה, משום שעם היתרונות הרבים, המידיות וההנאה, הן טומנות בחובן סכנות רבות. המודעות לסכנות תגביר את הזהירות ושימוש נבון ימנע אסון.  
הפעילות התקיימה במסגרת שיעור אחד, לשכבות ד-ו
מהלך הפעילות:
השגרירים התחלקו לקבוצות כמספר הכיתות בשכבות ד-ה-ו, נכנסו לכיתות ולימדו על האינטרנט, יתרונותיו וחסרונותיו, באמצעות הקרנת סרטונים מאתר בריינפופ ומאתרים נוספים העוסקים בשימוש בטוח ברשת האינטרנט תוך כדי הדגשת האחריות המוטלת על כל אחד ואחד לשימוש בטוח באינטרנט.
השגרירים הציגו  את הנושא בצורה מעניינת ושיתפו את הכיתות ברעיונות שונים ובניסוח כללי זהירות ברשת.
המפעילים אפשרו שיתוף של הלומדים בהעלאת דוגמאות מחיי היומיום על ידי כתיבה על הלוח החכם בשמש אסוציאציות, בה שיתפו התלמידים את חבריהם  בהיבטים שונים של השימוש באינטרנט, ביתרונותיו וחסרונותיו.
התלמידים המופעלים השתתפו בצורה פעילה  בדיונים ובהעלאת רעיונות שונים לאמצעי זהירות בשימוש באינטרנט
לבסוף התחלקו לקבוצות עבודה והכינו סלוגנים לפרסום שאותם תלו בלוחות המודעות, בכיתות ובחצר בית הספר
השגרירים אפשרו התנסות סביב ההיבט באמצעות: דיון, הכנת תוצר, ומשחק ממוחשב
לסיכום נערך משוב שבו המחנכת שאלה את תלמידיה:  האם תוכלו לומר מה למדתם על אחריות בפעילות השגרירים? איך גיליתם אחריות בפעילות ? כמעט כל התלמידים השיבו שהאחריות ליוותה אותם בכל שלבי הפעילות וזו הייתה המטרה.
העזרים  בהם השתמשו השגרירים במהלך הפעילות: מחשב, מקרן, לוח חכם, סרטונים, חידונים ותשבצים שהוכנו מבעוד מועד.
בהמשך מתוכננת פעילות משותפת לתלמידים ולהורים ובה יינתן מקום לחלקם של ההורים באחריות ובמודעות לפעילות הילדים באינטרנט,  בבית.
מלכה רונן - רכזת תקשוב

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

יום שבת, 20 בפברואר 2010

בית ספר יסודי-שער הנגב


בבית ספרנו חיברנו את היום הבטוח לערכי מפתח הלב, הנלמדים בכיתות. את הפעילות העבירו שגרירי מפתח הלב של חודש שבט, בו הערך הנלמד הוא אחריות, תלמידי כיתה ו4.
מטרת הפעילות הייתה להעלות את המודעות ליתרונות ולחסרונות של השימוש באינטרנט, לקדם את המסר של שימוש נבון וזהיר באמצעי התקשורת המקוונים. להדגיש ששימוש ברשתות חברתיות המקובלות כיום, כמו  פייסבוק חשוב שיעשה תוך אחריות וזהירות רבה, משום שעם היתרונות הרבים, המידיות וההנאה, הן טומנות בחובן סכנות רבות. המודעות לסכנות תגביר את הזהירות ושימוש נבון ימנע אסון.  
הפעילות התקיימה במסגרת שיעור אחד, לשכבות ד-ו
מהלך הפעילות:
השגרירים התחלקו לקבוצות כמספר הכיתות בשכבות ד-ה-ו, נכנסו לכיתות ולימדו על האינטרנט, יתרונותיו וחסרונותיו, באמצעות הקרנת סרטונים מאתר בריינפופ ומאתרים נוספים העוסקים בשימוש בטוח ברשת האינטרנט תוך כדי הדגשת האחריות המוטלת על כל אחד ואחד לשימוש בטוח באינטרנט.
השגרירים הציגו  את הנושא בצורה מעניינת ושיתפו את הכיתות ברעיונות שונים ובניסוח כללי זהירות ברשת.
המפעילים אפשרו שיתוף של הלומדים בהעלאת דוגמאות מחיי היומיום על ידי כתיבה על הלוח החכם בשמש אסוציאציות, בה שיתפו התלמידים את חבריהם  בהיבטים שונים של השימוש באינטרנט, ביתרונותיו וחסרונותיו.
התלמידים המופעלים השתתפו בצורה פעילה  בדיונים ובהעלאת רעיונות שונים לאמצעי זהירות בשימוש באינטרנט
לבסוף התחלקו לקבוצות עבודה והכינו סלוגנים לפרסום שאותם תלו בלוחות המודעות, בכיתות ובחצר בית הספר
השגרירים אפשרו התנסות סביב ההיבט באמצעות: דיון, הכנת תוצר, ומשחק ממוחשב
לסיכום נערך משוב שבו המחנכת שאלה את תלמידיה:  האם תוכלו לומר מה למדתם על אחריות בפעילות השגרירים? איך גיליתם אחריות בפעילות ? כמעט כל התלמידים השיבו שהאחריות ליוותה אותם בכל שלבי הפעילות וזו הייתה המטרה.
העזרים  בהם השתמשו השגרירים במהלך הפעילות: מחשב, מקרן, לוח חכם, סרטונים, חידונים ותשבצים שהוכנו מבעוד מועד.
בהמשך מתוכננת פעילות משותפת לתלמידים ולהורים ובה יינתן מקום לחלקם של ההורים באחריות ובמודעות לפעילות הילדים באינטרנט,  בבית.
מלכה רונן - רכזת תקשוב

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה