יום רביעי, 24 בפברואר 2010

רעים-אשדוד


הכנות קדם פעילות:
בעזרת קבוצה גדולה של נאמני מחשב ותלמידים מתנדבים הכנו את המשחקים המצורפים לערכה שקיבלנו מהמדריכה ציפי אור מאיר.
תלמידי כיתות ו' הכינו מצגות על רשתות חברתיות.
באתר הבית ספרי – המורה למחשבים הכינה משימות ומידע בנושא האינטרנט הבטוח והרשתות החברתיות.
הפעילות במהלך השבוע:
בכיתות- המחנכות הפעילו את התלמידים בפעילויות שבערכה.
במעבדת המחשבים- התלמידים עבדו באתר הבית ספרי .
כמו כן תלמידי כיתות ו' שהכינו מצגות בנושא הקרינו את המצגות והרצו להם על הנושא.
יום השיא-
ביום שישי נערך יום שיא המסכם את כל הפעילויות בשילוב יום המשפחה בנוכחות ההורים.
היום נפתח בטקס מרשים שאותו הכינו תלמידי כיתות א' .
בהמשך היום התקיימה הפסקה פעילה עם משחקים והפעלות בחצר.
ולאחר מכן התקיימה תחרות כדורסל אימהות נגד מורות ותלמידות
בסיום ההפסקה התקיימה בכל הכיתות פעילות לסיכום שבוע "חיים ברשת" התלמידים וההורים הכינו את משימה 11 בערכה "אנו מסכימים".
היום הסתיים בחלוקת עוגה ושתייה בכיתות האם.
בסיום יום קיבלנו תגובות מרגשות מההורים ומהתלמידים.

לאה חדד-רכזת תקשוב

יום רביעי, 24 בפברואר 2010

רעים-אשדוד


הכנות קדם פעילות:
בעזרת קבוצה גדולה של נאמני מחשב ותלמידים מתנדבים הכנו את המשחקים המצורפים לערכה שקיבלנו מהמדריכה ציפי אור מאיר.
תלמידי כיתות ו' הכינו מצגות על רשתות חברתיות.
באתר הבית ספרי – המורה למחשבים הכינה משימות ומידע בנושא האינטרנט הבטוח והרשתות החברתיות.
הפעילות במהלך השבוע:
בכיתות- המחנכות הפעילו את התלמידים בפעילויות שבערכה.
במעבדת המחשבים- התלמידים עבדו באתר הבית ספרי .
כמו כן תלמידי כיתות ו' שהכינו מצגות בנושא הקרינו את המצגות והרצו להם על הנושא.
יום השיא-
ביום שישי נערך יום שיא המסכם את כל הפעילויות בשילוב יום המשפחה בנוכחות ההורים.
היום נפתח בטקס מרשים שאותו הכינו תלמידי כיתות א' .
בהמשך היום התקיימה הפסקה פעילה עם משחקים והפעלות בחצר.
ולאחר מכן התקיימה תחרות כדורסל אימהות נגד מורות ותלמידות
בסיום ההפסקה התקיימה בכל הכיתות פעילות לסיכום שבוע "חיים ברשת" התלמידים וההורים הכינו את משימה 11 בערכה "אנו מסכימים".
היום הסתיים בחלוקת עוגה ושתייה בכיתות האם.
בסיום יום קיבלנו תגובות מרגשות מההורים ומהתלמידים.

לאה חדד-רכזת תקשוב