יום רביעי, 17 בפברואר 2010


ברכות על ההתגייסות לשבוע הלאומי לגלישה בטוחה
פיתוח המשימות, ההערכות, הארגון, הגמישות ובעיקר הנכונות.

"המתייחס אל בני האדם כפי שהם, הופכם לגרועים משהם באמת;
המתייחס אליהם כפי שהיו רוצים להיות - עוזר להם להגיע למה שהם מסוגלים להיות." (גתה)


2 comments:

יום רביעי, 17 בפברואר 2010


ברכות על ההתגייסות לשבוע הלאומי לגלישה בטוחה
פיתוח המשימות, ההערכות, הארגון, הגמישות ובעיקר הנכונות.

"המתייחס אל בני האדם כפי שהם, הופכם לגרועים משהם באמת;
המתייחס אליהם כפי שהיו רוצים להיות - עוזר להם להגיע למה שהם מסוגלים להיות." (גתה)


2 comments: