יום חמישי, 18 בפברואר 2010

מענית-באר שבעכמידי שנה, גם השנה  הוקדש  בבית-ספר "מענית", שבוע לפעילויות כיתתיות בנושא גלישה בטוחה ברשת.
השנה  שולבו יחדיו שבוע אינטרנט בטוח  ושבוע מערכת החינוך נגד אלימות מינית. הפעילות בנושא אלימות מינית הועברה ע"י יועצת ביה"ס הגב' אורגל קלינובסקי.
בשלב ראשון כדי להיערך לשבוע זה קיימנו ישיבת צוות מוביל תקשוב ומנהלת ביה"ס הגב' שוש דהן, בה חשפה רכזת התקשוב - אורלי הראל בפני אנשי הצוות את רציונאל השבוע, מטרותיו ויחד הגענו להחלטות כיצד שבוע זה יבוא לידי ביטוי בביה"ס.
הופץ מכתב לכל אנשי הצוות ובו רקע מקדים לנושא, קישורים לאתרים רלוונטיים, וכן החלטות צוות מוביל תקשוב לגבי שבוע זה.
כפי שהוחלט בישיבת צוות מוביל תקשוב, רכזת התקשוב העלתה הודעה בדף הבית בפורטל  הבית ספרי בנוגע לשבוע הלאומי לאינטרנט בטוח, רקע כללי למורים, לתלמידים ומידע להורים.
רכזת התקשוב עברה על החומרים הקיימים ברשת מיינה אותם לנושאים ולשכבות גיל והעלתה אותם לאתר תקשוב.    כטבלה מפורטת ע"פ שכבות גיל, נושאים וקישורים לחומרים.
הוחלט כי את הפעילויות תעברנה  המחנכות לכיתתן ובכך לאפשר מעורבות של אנשי הצוות לנושא. כל מחנכת בחרה  את החומרים המתאימים לכיתתה מתוך  החומרים המומלצים באתר תקשוב והעבירה את הפעילות במשך שני שעורים לפחות. שעה אחת הוקדשה לדיון בליווי סרטון או מצגת והשעה השנייה הוקדשה לפעילות. היו כיתות שהמשיכו את הפעילות עם המחנכת גם מעבר לשעתיים שנדרשו. בכיתות בהם מלמדת רכזת התקשוב השעורים הוקדשו גם לפעילות בנושא.
נבנתה מערכת שעות בה שובצה כל כיתה, בכיתה מקוונת בה יש את הציוד הטכנולוגי הנדרש להעברת הפעילויות (מחשב מחובר לאינטרנט +מקרן).
נבנתה מערכת שעות ליועצת ביה"ס בה שובצו כל כיתות ביה"ס לפעילות במשך שעה אחת בנושא הטרדה בכלל, הטרדה מינית והטרדה מינית ברשת. הפעילות לוותה במצגות או  סרטונים והתקיים
דיון סביב נושא הטרדה מינית ברשת.
ביום רביעי ה17-2-10 הוזמנו שני שוטרים לבית הספר אשר הרצו לתלמידי כיתות ד'-ו' בנושא בטיחות ברשת, חוקים ועברות מחשב. התלמידים הביעו התעניינות רבה והעלו סוגיות מחיי היום יום שלהם.
באתר תקשוב ניתן למצוא מאגר חומרים משנים קודמות וכן חומרים ופעילויות רלוונטיים לשנה זו.

אורלי הראל - רכזת תקשוב

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

יום חמישי, 18 בפברואר 2010

מענית-באר שבעכמידי שנה, גם השנה  הוקדש  בבית-ספר "מענית", שבוע לפעילויות כיתתיות בנושא גלישה בטוחה ברשת.
השנה  שולבו יחדיו שבוע אינטרנט בטוח  ושבוע מערכת החינוך נגד אלימות מינית. הפעילות בנושא אלימות מינית הועברה ע"י יועצת ביה"ס הגב' אורגל קלינובסקי.
בשלב ראשון כדי להיערך לשבוע זה קיימנו ישיבת צוות מוביל תקשוב ומנהלת ביה"ס הגב' שוש דהן, בה חשפה רכזת התקשוב - אורלי הראל בפני אנשי הצוות את רציונאל השבוע, מטרותיו ויחד הגענו להחלטות כיצד שבוע זה יבוא לידי ביטוי בביה"ס.
הופץ מכתב לכל אנשי הצוות ובו רקע מקדים לנושא, קישורים לאתרים רלוונטיים, וכן החלטות צוות מוביל תקשוב לגבי שבוע זה.
כפי שהוחלט בישיבת צוות מוביל תקשוב, רכזת התקשוב העלתה הודעה בדף הבית בפורטל  הבית ספרי בנוגע לשבוע הלאומי לאינטרנט בטוח, רקע כללי למורים, לתלמידים ומידע להורים.
רכזת התקשוב עברה על החומרים הקיימים ברשת מיינה אותם לנושאים ולשכבות גיל והעלתה אותם לאתר תקשוב.    כטבלה מפורטת ע"פ שכבות גיל, נושאים וקישורים לחומרים.
הוחלט כי את הפעילויות תעברנה  המחנכות לכיתתן ובכך לאפשר מעורבות של אנשי הצוות לנושא. כל מחנכת בחרה  את החומרים המתאימים לכיתתה מתוך  החומרים המומלצים באתר תקשוב והעבירה את הפעילות במשך שני שעורים לפחות. שעה אחת הוקדשה לדיון בליווי סרטון או מצגת והשעה השנייה הוקדשה לפעילות. היו כיתות שהמשיכו את הפעילות עם המחנכת גם מעבר לשעתיים שנדרשו. בכיתות בהם מלמדת רכזת התקשוב השעורים הוקדשו גם לפעילות בנושא.
נבנתה מערכת שעות בה שובצה כל כיתה, בכיתה מקוונת בה יש את הציוד הטכנולוגי הנדרש להעברת הפעילויות (מחשב מחובר לאינטרנט +מקרן).
נבנתה מערכת שעות ליועצת ביה"ס בה שובצו כל כיתות ביה"ס לפעילות במשך שעה אחת בנושא הטרדה בכלל, הטרדה מינית והטרדה מינית ברשת. הפעילות לוותה במצגות או  סרטונים והתקיים
דיון סביב נושא הטרדה מינית ברשת.
ביום רביעי ה17-2-10 הוזמנו שני שוטרים לבית הספר אשר הרצו לתלמידי כיתות ד'-ו' בנושא בטיחות ברשת, חוקים ועברות מחשב. התלמידים הביעו התעניינות רבה והעלו סוגיות מחיי היום יום שלהם.
באתר תקשוב ניתן למצוא מאגר חומרים משנים קודמות וכן חומרים ופעילויות רלוונטיים לשנה זו.

אורלי הראל - רכזת תקשוב

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה