יום שבת, 19 בפברואר 2011

השבוע לאומי לאינטרנט בטוח בית ספר "אחווה" חיפה

התוכנית הבית ספרית כללה פעילויות עם קישורים מנחים ומצגות מקוונות .
השבוע התנהל בצורה מאוד מאורגנת ע"פ תוכנית שבועית.
חשוב לציין כי בית הספר פעל באופן שוטף בצורה מקוונת ומגוונת תוך כדי שמירה על אתיקה וזכויות יוצרים וערכים נוספים אחרים .
שבוע הזה התמקד בהיבטים מוסריים חוקיים ותרבותיים.
כל צוות המורים שיתף פעולה: יועצת בית הספר, המאבחנת וסייעות שונות של בית הספר.
התוכנית כללה :
כתות א-ב - הכנת תוצרים כגון שלטים, תמרורים, שעון חול ועוד ..

כתות ג'- ד' (כולל ח"מ) עסקו במגוון פעילויות: צפייה בסרטונים, משחקים והרצאות. הכנת תוצרים כגון רשימת חוקים, הכנת סרגל חוצצים עם ביטויים של גלישה בטוחה .
כתות ה-ו : הקשיבו להרצאות ומלאו שאלונים מקוונים במעבדת מחשבים .
כתות ז-ח' (כולל ח"מ) הקשיבו להרצאת שוטר קהילתי ווארואר תאופיק על סכנות האינטרנט, עקרונות הגלישה הבטוחה, זכויות יוצרים (שלי ולא שלי) .
כמו כן, נערכו סדנאות עם יועצת בית הספר רולה בולוסו עם המאבחנת הבית ספרית: עובור אלשיך על אתיקה וזכויות יוצרים .

בנוסף, התקיימה סדנת הורים: עם מדריכת ההורים הבית ספרית הגב' אלוירה קסיס .
כל הפעילויות התנהלו בפורטל הבית ספרי תוך שימוש המורים במרחבי המודל שלהם .
בהמשך התלמידים יענו על סקר הרגלי גלישה בטוחה באינטרנט של עיריית חיפה .
חלק גדול מההרצאות תורגמו לערבית, בכדי להקל על התלמידים .
בסיכום השבוע, ההורים והמורים גילו שביעות רצון רבה על כל מהלך הפעילות בשבוע זה .
בהזדמנות זו, ברצוני להודות לכל צוות תקשוב מחוז חיפה שתמך בבית ספרנו לאורך כל הדרך: בחומרים שהזרימו, בהדרכות ובהקשבה .

דר' שמואל ארנון - מק"מ חיפה, על הכלים בפורטל חיפה נט.
למנהלת בית הספר דר' נואל סלימאן וכל צוות המורים .
לשוטר הקהילתי ולמדריכת ההורים
בברכה,
מדריכת תקשוב
גטאס נאדיה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

יום שבת, 19 בפברואר 2011

השבוע לאומי לאינטרנט בטוח בית ספר "אחווה" חיפה

התוכנית הבית ספרית כללה פעילויות עם קישורים מנחים ומצגות מקוונות .
השבוע התנהל בצורה מאוד מאורגנת ע"פ תוכנית שבועית.
חשוב לציין כי בית הספר פעל באופן שוטף בצורה מקוונת ומגוונת תוך כדי שמירה על אתיקה וזכויות יוצרים וערכים נוספים אחרים .
שבוע הזה התמקד בהיבטים מוסריים חוקיים ותרבותיים.
כל צוות המורים שיתף פעולה: יועצת בית הספר, המאבחנת וסייעות שונות של בית הספר.
התוכנית כללה :
כתות א-ב - הכנת תוצרים כגון שלטים, תמרורים, שעון חול ועוד ..

כתות ג'- ד' (כולל ח"מ) עסקו במגוון פעילויות: צפייה בסרטונים, משחקים והרצאות. הכנת תוצרים כגון רשימת חוקים, הכנת סרגל חוצצים עם ביטויים של גלישה בטוחה .
כתות ה-ו : הקשיבו להרצאות ומלאו שאלונים מקוונים במעבדת מחשבים .
כתות ז-ח' (כולל ח"מ) הקשיבו להרצאת שוטר קהילתי ווארואר תאופיק על סכנות האינטרנט, עקרונות הגלישה הבטוחה, זכויות יוצרים (שלי ולא שלי) .
כמו כן, נערכו סדנאות עם יועצת בית הספר רולה בולוסו עם המאבחנת הבית ספרית: עובור אלשיך על אתיקה וזכויות יוצרים .

בנוסף, התקיימה סדנת הורים: עם מדריכת ההורים הבית ספרית הגב' אלוירה קסיס .
כל הפעילויות התנהלו בפורטל הבית ספרי תוך שימוש המורים במרחבי המודל שלהם .
בהמשך התלמידים יענו על סקר הרגלי גלישה בטוחה באינטרנט של עיריית חיפה .
חלק גדול מההרצאות תורגמו לערבית, בכדי להקל על התלמידים .
בסיכום השבוע, ההורים והמורים גילו שביעות רצון רבה על כל מהלך הפעילות בשבוע זה .
בהזדמנות זו, ברצוני להודות לכל צוות תקשוב מחוז חיפה שתמך בבית ספרנו לאורך כל הדרך: בחומרים שהזרימו, בהדרכות ובהקשבה .

דר' שמואל ארנון - מק"מ חיפה, על הכלים בפורטל חיפה נט.
למנהלת בית הספר דר' נואל סלימאן וכל צוות המורים .
לשוטר הקהילתי ולמדריכת ההורים
בברכה,
מדריכת תקשוב
גטאס נאדיה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה