יום חמישי, 10 במרץ 2011

היום הלאומי באשכול פיס מרכז מדעים עירוני אשדוד

באשכול אשדוד יום הפעילות המרכזי בו נערך הפאנל היה חלק ממגוון פעילויות אותן חוו התלמידים בשעורי החינוך והמחשבים במהלך השבוע.
ברב השיח צפו כ 550 תלמידים ממקיף א' באשדוד ומאורט ימי. מנהלת אשכול הפיס הגברת סילוורה דרורית הנחתה את הדיון והפנתה למומחים סוגיה ונושא לדיון שהועלו מסיפורי המקרה המעניינים במצגת שהוכנה ע"י מובילי התוכנית " שבוע הגלישה הבטוחה". התלמידים גילו עניין רב בדברי המומחים וכייאה לרב שיח ראוי, לא הסכימו עם דבריהם של כל משתתפי הפאנל ולכן ניגשו לצוות בתום הדיון שאלו והתווכחו עמם בסוגיות שהועלו לפניהם.
יש לציין שאשכול הפיס באשדוד מצא לנכון לצרף לרב שיח נציגת הורים כי אנו מאמינים שלהורים יש תפקיד משמעותי ביצירת אווירה בטוחה ותומכת תוך שמירה על ערכים אוניברסליים גם בעולם וירטואלי זה .

                                                                                    

יום חמישי, 10 במרץ 2011

היום הלאומי באשכול פיס מרכז מדעים עירוני אשדוד

באשכול אשדוד יום הפעילות המרכזי בו נערך הפאנל היה חלק ממגוון פעילויות אותן חוו התלמידים בשעורי החינוך והמחשבים במהלך השבוע.
ברב השיח צפו כ 550 תלמידים ממקיף א' באשדוד ומאורט ימי. מנהלת אשכול הפיס הגברת סילוורה דרורית הנחתה את הדיון והפנתה למומחים סוגיה ונושא לדיון שהועלו מסיפורי המקרה המעניינים במצגת שהוכנה ע"י מובילי התוכנית " שבוע הגלישה הבטוחה". התלמידים גילו עניין רב בדברי המומחים וכייאה לרב שיח ראוי, לא הסכימו עם דבריהם של כל משתתפי הפאנל ולכן ניגשו לצוות בתום הדיון שאלו והתווכחו עמם בסוגיות שהועלו לפניהם.
יש לציין שאשכול הפיס באשדוד מצא לנכון לצרף לרב שיח נציגת הורים כי אנו מאמינים שלהורים יש תפקיד משמעותי ביצירת אווירה בטוחה ותומכת תוך שמירה על ערכים אוניברסליים גם בעולם וירטואלי זה .