יום שני, 14 בפברואר 2011

השבוע הלאומי לאינטרנט בטוח בעיר טירת כרמל

העיר טירת כרמל נערכה במסגרת יישובית לטיפול בנושא העלאת המודעות לגלישה בטוחה ברשת האינטרנט.
הבסיס הרעיוני העומד מאחורי המודל היישובי הוא ששיתופיות תעצים את חשיבות הנושא ותעלה אותו לראש סדר העדיפויות.
לצורך כך, הוקם אתר יישובי שתאר ופרט את הפעילויות המתוכננות לאורך השבוע.
שת"פ בין רכזות התקשוב של הישוב, אושרת אליה - בי"ס זבלון המר, ענת אורן - בי"ס דגניה, ענבל יוסף - בי"ס אפשרים צמח, יגאל אלון - וונדי בירנבוים, הוקם צוות מנהיגות צעירה, שמנה 16 תלמידים, ארבעה תלמידים מכל בית ספר, שהודרך והוכן לקראת יום הסברה בבתי הספר.
יום ההסברה התקיים ביום ראשון ה-6 בפברואר. ביום זה, נשלחו ארבעת הצוותים לבתי הספר והדריכו בכיתות את התלמידים. כל צוות הורכב מארבעה תלמידים מבתי ספר שונים.
לאורך השבוע התלמידים עבדו בכיתות המחשבים, הקשיבו להרצאות מפי חיילי בה"ד 7 , יצרו כרזות ביום "אומנות הגלישה הבטוחה", יצרו אמנות כיתתיות ועוד..
בימים אלו נערכת תחרות בין הכרזות הבית ספריות. מנהל מחלקת החינוך, מר עמינדב ויס, יבחר את הכרזות המנצחות ואלו יפורסמו על גבי שלטי חוצות העיר.

מצורפות תמונות שהן קישורים לתוצרי בתי הספר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

יום שני, 14 בפברואר 2011

השבוע הלאומי לאינטרנט בטוח בעיר טירת כרמל

העיר טירת כרמל נערכה במסגרת יישובית לטיפול בנושא העלאת המודעות לגלישה בטוחה ברשת האינטרנט.
הבסיס הרעיוני העומד מאחורי המודל היישובי הוא ששיתופיות תעצים את חשיבות הנושא ותעלה אותו לראש סדר העדיפויות.
לצורך כך, הוקם אתר יישובי שתאר ופרט את הפעילויות המתוכננות לאורך השבוע.
שת"פ בין רכזות התקשוב של הישוב, אושרת אליה - בי"ס זבלון המר, ענת אורן - בי"ס דגניה, ענבל יוסף - בי"ס אפשרים צמח, יגאל אלון - וונדי בירנבוים, הוקם צוות מנהיגות צעירה, שמנה 16 תלמידים, ארבעה תלמידים מכל בית ספר, שהודרך והוכן לקראת יום הסברה בבתי הספר.
יום ההסברה התקיים ביום ראשון ה-6 בפברואר. ביום זה, נשלחו ארבעת הצוותים לבתי הספר והדריכו בכיתות את התלמידים. כל צוות הורכב מארבעה תלמידים מבתי ספר שונים.
לאורך השבוע התלמידים עבדו בכיתות המחשבים, הקשיבו להרצאות מפי חיילי בה"ד 7 , יצרו כרזות ביום "אומנות הגלישה הבטוחה", יצרו אמנות כיתתיות ועוד..
בימים אלו נערכת תחרות בין הכרזות הבית ספריות. מנהל מחלקת החינוך, מר עמינדב ויס, יבחר את הכרזות המנצחות ואלו יפורסמו על גבי שלטי חוצות העיר.

מצורפות תמונות שהן קישורים לתוצרי בתי הספר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה