יום שלישי, 15 בפברואר 2011

סיכום היום הלאומי בירושלים

מערכת החינוך בישראל מיישמת הוראה ולמידה מתוקשבת תוך שימוש במרחב המקוון, בישומים מגוונים כגון: סביבות למידה מקוונות, למידה מרחוק, תקשורת בדוא"ל ובפורומים, פעילות ברשתות חברתיות , אתרי אינטרנט בית ספריים , שיתוף מידע וידע ועוד.
הגלישה באינטרנט על כל יתרונותיה חושפת את התלמידים לסכנות , וחובת המערכת לחנך לגלישה בטוחה ונבונה ברשת.
מינהלת המחשבים במנח"י, המובילה את שילוב בטכנולוגיה במערכת החינוך בירושלים בכל מוסדות החינוך, פיתחה יחידת לימוד העוסקת בנושא "כוחה של מילה" - ברשת .
היחידה הנלמדת במוסדות החינוך מעוררת את התלמידים להתבונן במהות השיח המקוון , כוחה של מילה ותגובה והשפעתה .

תחרות קליקIT
משימת הסיום של יחידת הלימוד היא השתתפות בתחרות "קליקIT", המצאת מילה "קליקית" בעלת משמעות חיובית שתשתלב בשיח המקוון .
מטרת התחרות לעודד את הנוער להשתמש במילים חיוביות, מכבדות, תורמות ומעודדות .
זה לא סוד כי שפת הרשתות החברתיות אינה דומה כלל וכלל לשפה המדוברת , ואכן יש מקום לטפח בשפה זו מילים בעלות משמעות "בונה".

תלמידי העיר ירושלים מוזמנים להשתתף בתחרות המצאת המילים העונות לקריטריונים הבאים:
1. מילה (או רצף תוים) המביעה מסר חיובי , בונה, מעודד, תורם
2. מילה קצרה וקלה לקלקה ,
3. מילה שנראה לכם כי תיקלט בשפה המדוברת ברשת
התלמידים מגישים הצעות באתר "תחרות קליקIT" באתר אינטרנט העירוני, שפותח למטרה זו, החל מ- 6/2/11, מועד פתיחת השבוע הלאומי לאינטרנט בטוח.


טפסי ההצעות נבדקים ע"י הצוות הפדגוגי במינהלת המחשבים , בדיקת תקינות טכנית בלבד, והמילים מוצעות לציבור באתר התחרות.
בתאריך 15/3/11, יערך יום השיא, ההצבעה על המילה ה "קליקIT"

כל המילים יוצעו להצבעה במערכת סקרים , תלמידי העיר הם השופטים , ניתן יהיה להצביע על מילה אחת או יותר.
המילה הזוכה היא המילה שצברה את ערך ההצבעה הגבוה ביותר.

המילה הזוכה מזכה את מצביעה בפרס.


בנוסף ליחידת הלימוד הנלמדת במוסדות החינוך, התקיימו הרצאות מומחים ושוטרים ב- 20 בתי ספר עי"ס בעיר.

מינהלת המחשבים פרסמה אוסף מאמרים וקישורי אתרים מנחים לנושא הגלישה הבטוחה ברשת. החומרים פורסמה בפורטל בתי הספר במדור הגלישה הבטוחה


מנהלי בתי הספר נתבקשו אף לפנות אל ההורים של תלמידי בית הספר ולהפיץ להם עלוני הסברה בנושא, לפרסם דפי מידע באתר בית הספר ולערוך ימי חשיפה להורים בין כותלי ביה"ס.

תגובה 1:

  1. שפת הרשתות החברתיות כלל וכלל לא דומה לשפה המדוברת.. השאלה היא, מתי היא תהפוך להיות חלק כה אינטגרלי בשפה המדוברת, שלא יהיה ניתן לתאר אותה בלי השפה של הרשתות החברתיות :)

    השבמחק

יום שלישי, 15 בפברואר 2011

סיכום היום הלאומי בירושלים

מערכת החינוך בישראל מיישמת הוראה ולמידה מתוקשבת תוך שימוש במרחב המקוון, בישומים מגוונים כגון: סביבות למידה מקוונות, למידה מרחוק, תקשורת בדוא"ל ובפורומים, פעילות ברשתות חברתיות , אתרי אינטרנט בית ספריים , שיתוף מידע וידע ועוד.
הגלישה באינטרנט על כל יתרונותיה חושפת את התלמידים לסכנות , וחובת המערכת לחנך לגלישה בטוחה ונבונה ברשת.
מינהלת המחשבים במנח"י, המובילה את שילוב בטכנולוגיה במערכת החינוך בירושלים בכל מוסדות החינוך, פיתחה יחידת לימוד העוסקת בנושא "כוחה של מילה" - ברשת .
היחידה הנלמדת במוסדות החינוך מעוררת את התלמידים להתבונן במהות השיח המקוון , כוחה של מילה ותגובה והשפעתה .

תחרות קליקIT
משימת הסיום של יחידת הלימוד היא השתתפות בתחרות "קליקIT", המצאת מילה "קליקית" בעלת משמעות חיובית שתשתלב בשיח המקוון .
מטרת התחרות לעודד את הנוער להשתמש במילים חיוביות, מכבדות, תורמות ומעודדות .
זה לא סוד כי שפת הרשתות החברתיות אינה דומה כלל וכלל לשפה המדוברת , ואכן יש מקום לטפח בשפה זו מילים בעלות משמעות "בונה".

תלמידי העיר ירושלים מוזמנים להשתתף בתחרות המצאת המילים העונות לקריטריונים הבאים:
1. מילה (או רצף תוים) המביעה מסר חיובי , בונה, מעודד, תורם
2. מילה קצרה וקלה לקלקה ,
3. מילה שנראה לכם כי תיקלט בשפה המדוברת ברשת
התלמידים מגישים הצעות באתר "תחרות קליקIT" באתר אינטרנט העירוני, שפותח למטרה זו, החל מ- 6/2/11, מועד פתיחת השבוע הלאומי לאינטרנט בטוח.


טפסי ההצעות נבדקים ע"י הצוות הפדגוגי במינהלת המחשבים , בדיקת תקינות טכנית בלבד, והמילים מוצעות לציבור באתר התחרות.
בתאריך 15/3/11, יערך יום השיא, ההצבעה על המילה ה "קליקIT"

כל המילים יוצעו להצבעה במערכת סקרים , תלמידי העיר הם השופטים , ניתן יהיה להצביע על מילה אחת או יותר.
המילה הזוכה היא המילה שצברה את ערך ההצבעה הגבוה ביותר.

המילה הזוכה מזכה את מצביעה בפרס.


בנוסף ליחידת הלימוד הנלמדת במוסדות החינוך, התקיימו הרצאות מומחים ושוטרים ב- 20 בתי ספר עי"ס בעיר.

מינהלת המחשבים פרסמה אוסף מאמרים וקישורי אתרים מנחים לנושא הגלישה הבטוחה ברשת. החומרים פורסמה בפורטל בתי הספר במדור הגלישה הבטוחה


מנהלי בתי הספר נתבקשו אף לפנות אל ההורים של תלמידי בית הספר ולהפיץ להם עלוני הסברה בנושא, לפרסם דפי מידע באתר בית הספר ולערוך ימי חשיפה להורים בין כותלי ביה"ס.

תגובה 1:

  1. שפת הרשתות החברתיות כלל וכלל לא דומה לשפה המדוברת.. השאלה היא, מתי היא תהפוך להיות חלק כה אינטגרלי בשפה המדוברת, שלא יהיה ניתן לתאר אותה בלי השפה של הרשתות החברתיות :)

    השבמחק